Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

 

Kalendarium historii Sodalicji Mariańskiej w Polsce

 

1571 - powstanie I sodalicji na terenie Polski w Braniewie

 

1574 - powstanie sodalicji w Poznaniu 

 

1584 - x. P. Skarga zakłada sodalicję w Krakowie /1601/, później powstają w Wilnie, Płocku, Braniewie, Pułtusku, Lublinie, Sandomierzu, Nieświeżu, Elblągu i 3 w Kaliszu (XVI w.)

 

1 I 1642 - powstaje Królewska Kongregacja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wa-wie

 

1773 - upadek SM w skutek kasaty Jezuitów oraz działalności zaborców Polski - działalność podziemna /Poznań, Warszawa/

 

1835 - po przywróceniu Jezuitów powstaje SM uczniów w Tarnopolu, potem w Nowym Sączu, Lwowie, Tarnowie,  Krakowie

 

1896 - zaczyna wychodzić periodyk Sodalis Marianus

 

Od 1900 - szybki rozwój sodalicji

 

1916 - spotkanie prefektów szkół w Częstochowie inicjują powstanie SM uczniów, którą Paulini biorą w opiekę - moderator o. Marian Paszkiewicz

 

13 11 1917 - w 200 rocznicę koronacji na JG 15 uczniów składa ślubowanie sodalicyjne

 

2-5 VII 1919 - w Krakowie przy kościele pw. św. Barbary I zjazd moderatorów /12/ i delegacji uczniów inicjuje powstanie Związku SM Uczniów

 

VII 1920 - II zjazd w Krakowie

 

1 X 1920 - zaczyna wychodzić nowe pism SM Pod znakiem Maryi

 

26-28 X 1920 - Zjazd Katolicki pod protektoratem Prymasa kard, E. Dalbora w obecności Nuncjusza Achillesa Ratti  podejmuje uchwałę o rozpowszechnieniu SM w Polsce i objęciu nimi młodzieży gimnazjalnej i akademickiej

 

1921 - III zjazd SM uczniów wreszcie na Jasnej Górze

 

10 -12 VII 1922 - zjazd SM uczennic i uchwała o wydawaniu osobnego miesięcznika Cześć Maryi

 

1922 - powołanie Krajowego Sekretariatu SM w Polsce /Kraków/

 

23 - 24 VIII 1922 - I Krajowy Zjazd Moderatorów

 

12-14 VII 1924 - I Zjazd SM Akademików, powołanie Związek SM Akademików w Polsce

 

1925 - Lwów II zjazd SMA

 

8 VI 1925 - Lwów I Zjazd SM Inteligencji Męskiej

 

1926 - III zjazd SMA w Krakowie /deklaracja programowa i ideowa SMA/

 

1934 - jubileusz 350-lecia Prima Primaria - uroczyste Msze św. i akademie, uznanie dla pracy sodalicji: kard. Hlonda SM "najlepszy rozsadnik prawdziwego, zdrowego katolicyzmu"

 

1935/36 - istnieje w Polsce ok. 1500 sodalicji, członkowie ok. 100 tysięcy, wiele związków stanowych czy zawodowych. 260 SM szkół średnich, 350 SM uczennic szkół średnich, 314 SM grekokatolickich, 6 SM Akademiczek, 7 SM Akademików, 31 SM Nauczycielek, 22 SM Pań wiejskich, 82 SM Inteligencji Żeńskiej i 44 SM Inteligencji Męskiej, sodalicje nie zorganizowane w związki: mieszczańskie, kupców, rzemieślników, wiejskie, kleryków, panien, służących, Dzieci Maryi

 

1937 - powstanie w Związkach wzorcowych statutów dla SM, Centralny Sekretariat wydaje instrukcję O grupach sodalicyjnych" w miejscach gdzie jest bardzo mało członków

 

1939 - nowe zmienione i rozszerzone IX wydanie Ustaw SM uczennic szkół średnich

 

1939 - 1945 - działalność konspiracyjna w czasie okupacji

 

1940 - 49 - powstawanie porozumień lokalnych sodalicji /ok. 80/

 

1946 - Ogólnopolski Kurs Sodalicyjny

 

I 1947 - Kurs Sodalicyjny Moderatorów

 

5-7 VII 1947 - IIOgólnopolski Kurs Sodalicyjny

 

1947/48 - przeniesienie Centralnego Sekretariatu SM z Krakowa do Łodzi, rozpoczęcie wydawania Biuletynu Informacyjnego Generalnego Sekretariatu SM, związki poszczególne wydają okólniki

 

5 VIII 1949 - dekret rządowy żądający rejestracji z imiennym spisem członków stowarzyszeń kościelnych inaczej po upływie 90 dni przestaną istnieć

 

4 XI 1949 - komunikat Episkopatu o rozwiązaniu w  obliczu państwa stowarzyszeń w tym SM w formach organizacyjnych na mocy dekretu rządowego. W obliczu Kościoła nie rozwiązane - zawieszenie tylko w formach organizacyjnych

 

15 IX 1980 - Słowo ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego, rektora św. Anny "Nadszedł już czas na wznowienie działalności Sodalicji Mariańskich i to w dawnym stylu"

 

18 X 1980 - pisemne błogosławieństwo Prymasa rozpoczynającym działalność sodalicjom

 

4 XII 1982 - Pierwsza Sodalicyjna pielgrzymka na Jasną Górę, powołanie Ogólnopolskiej Konsulty SM

 

1982-83 - opracowanie na podstawie Bis saeculari  i nowych Zasad Ogólnych CVX "Zasad Ogólnych Sodalicji Mariańskich w Polsce" i przyjęcie ich przez konsultę

 

6 XII (25 XI) 1983 - dekret zatwierdzający te Zasady wydany przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa

 

XII 1988 - powstanie z Konsulty Ogólnopolskiego Sekretariatu SM

 

30 IV - 2 V 1996 - 282 Zebranie Plenarne KEP eryguje Federację SM w Polsce i zatwierdza jej statut

Postają Odnowione Zasady SM w Polsce

 

5 X 1996 - I Zjazd Ogólnopolski SM w Warszawie, wybór zarządu

 

25 - 27 III 2010 - I Europejski Kongres SM na Jasnej Górze

 

15 – 18 IV 2015 - II Europejski Kongres SM w Krakowie - Tyńcu