Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

Kalendarium historii Sodalicji Mariańskiej na świecie

 

1563  - powstanie PRIMA PRIMARIA w kolegium Jezuckim w Rzymie - założona przez o. Jana Leunisa.

 

14 VII 1564 - 1-wsze "reguły" sodalicji o. Leunisa

 

5 XII 1584 - Grzegorz XIII - bulla "Omnipotentis Dei" - zatwierdzenie kanoniczne i prawo afiliacji, PRIMA PRIMARIA.

 

1587 - "Reguły wspólne".

 

5 I 1587 - Sykstus V bulla "Supernadepositione" pozwalająca na tworzenie i agregowanie kongregacji osób starszych, dorosłych, kapłanów

 

27 IX 1748 - Benedykt XIV  bulla "GloriosaeDominae" ponowne zatwierdzenie oraz rozszerzenie łask i przywilejów.

 

1751 - Benedykt XIV - " Breve Quo TibiDilecte" - zgoda na agregację do PRIMA PRIMARIA sodalicji żeńskich.

 

14 XI 1773 Klemens XIV - Brevepotwierdzajace przywileje kongregacji Prima Primaria i prawo agregowania do niej nowych sodalicji erygowanych przez biskupów ordynariuszów, możliwość istnienia SM bez Jezuitów

 

7 III 1825 - Leon XIII - zgoda na afiliowanie do Prima Primaria, sodalicji założonych poza domami i kościołami Jezuickimi i podległych kierownictwu biskupów ordynariuszy.

 

8 XII 1910 - ustawy zasadnicze Sodalicji Mariańskich (adaptacja "reguł wspólnych" do warunków współczesnych.

 

27 IX 1948 - Pius XII wydaje Konstytucję Apostolską o Kongregacjach Mariańskich "BIS SECULARI".

 

1923 - powstanie centralnego sekretariatu kongregacji mariańskich.

 

2 VII 1953 - Pius XII zatwierdza światową federację SM

 

1967    - nowe zasady ogólne  inowy statut federacji

            - zmiana na nazwy WŻCH i zmiana akcentu z duchowości Maryjnej na ignacjanńską.

13 delegacji krajowych postanowiło pozostać przy nazwie i ideach SM.