EUCHARYSTIA I SPOTKANIE

- niedziela 12 listopada g. 9:00

 

SPOTKANIE BIBLIJNE

- 20 listopada, g. 17:00

 

EUCHARYSTIA

za ++ sodalisów i moderatorów

- 25 listopada g. 14:00 /Krypta/

 

SPOTKANIE

Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA

- 27 listopada, g. 17:00

;

 

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstapienie do Sodalicji Mariańskiej.

           św. Franciszek Salezy

 

  PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA!