PER MARIAM AD JESUM - PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA!

 

 

   Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstapienie do Sodalicji Mariańskiej.

                                                           (św. Franciszek Salezy)

 

MSZA ŚWIĘTA

ORAZ

SODALICYJNE NABOŻEŃSTWO I SPOTKANIE

11 września - godzina 9:00

w Domu Pątnika przy Jasnej Górze

 

ZAPRASZAMY!