EUCHARYSTIA

I SPOTKANIE

- niedziela 11 lutego

Dom Pątnika g. 12:30

 

 

NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

11 - 13 lutegog. 15:00

;

 

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstapienie do Sodalicji Mariańskiej.

           św. Franciszek Salezy

 

  PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA!