EUCHARYSTIA

I SPOTKANIE OPŁATKOWE

- niedziela 14 stycznia

Dom Pątnika g. 9:00

 

 

 

;

 

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstapienie do Sodalicji Mariańskiej.

           św. Franciszek Salezy

 

  PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA!