ZJAZD DELEGATÓW SM

- sobota 10 czerwca NIEPOKALANÓW

 

 

 

 

EUCHARYSTIA I SPOTKANIE

- 11 czerwca g. 9:00

 

 

 

 

PIELGRZYMKA DO GÓRKI KLASZTORNEJ, TORUNIA, BYDGOSZCZY, MARKOWIC

19 - 20 czerwca

 

 

 

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstapienie do Sodalicji Mariańskiej.

                                                          

(św. Franciszek Salezy)

 

  PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA!